CHA NOM - TRÀ SỮA ĐỎ

CHA NOM - TRÀ SỮA ĐỎ

CHA NOM - TRÀ SỮA ĐỎ

**Trà sữa đá Thái Lan**

Thai red milk tea
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch