CÀ RI PANAENG THỊT HEO/GÀ/BÒ

CÀ RI PANAENG THỊT HEO/GÀ/BÒ

CÀ RI PANAENG THỊT HEO/GÀ/BÒ

***Cà-ri vàng thịt heo/gà/bò***

Fried yellow (Panang) curry with pork or chicken or beef
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch