GOONG THOD GRATIAM PRIK THAI

GOONG THOD GRATIAM PRIK THAI

GOONG THOD GRATIAM PRIK THAI

Tôm chiên tiêu tỏi

Pan fried prawns with garlic and peppers
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch