KHAO RAD PAD GAPRAU PLA MUK

KHAO RAD PAD GAPRAU PLA MUK

KHAO RAD PAD GAPRAU PLA MUK

Cơm & mực xào lá hương nhu

Steamed rice served with stir fried squid,garlic, Thai fresh basil and chilli

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch