LAAB GAI/MOO

LAAB GAI/MOO

LAAB GAI/MOO

Gỏi Thịt Gà/heo Trộn Thính

Spicy Minced chicken/pork salad
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch