MOO DAD DIEW THOD

MOO DAD DIEW THOD

MOO DAD DIEW THOD

Thịt heo tắm nắng

Deep fried pork served with chilli sauce

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch