PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

 PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

**Thịt heo/gà/bò xào lá hương nhu**

Stir fried pork/chicken/ beef with garlic,Thai fresh basil and chilli
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch