PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

 PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

PHAD GAPRAU MOO/GAI/NUA

Thịt heo/gà/bò xào lá hương nhu

Stir fried pork or chicken or beef with garlic. Thai fresh basil and chilli

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch