PLA DUK THOD KROB PHAD PHED

PLA DUK THOD KROB PHAD PHED

PLA DUK THOD KROB PHAD PHED

Cá trê chiên giòn xào cà ri cay

Deep fried crispy catfish with red curry paste
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch