PLA KAPHONG THOD GRATIAM PRIK THAI

PLA KAPHONG THOD GRATIAM PRIK THAI

PLA KAPHONG THOD GRATIAM PRIK THAI

Cá chẽm chiên tiêu tỏi

Pan fried seabass fish (White snapper) with garlic and black pepper
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch