PLA THAP THIM DAD DIEW

PLA THAP THIM DAD DIEW

PLA THAP THIM DAD DIEW

Cá diêu hồng một nắng & gỏi xoài

Deep fried Red Snapper fish with spicy mango salad
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch