PLA THAP THIM NEUNG MANAO

PLA THAP THIM NEUNG MANAO

PLA THAP THIM NEUNG MANAO

Cá diêu hồng sốt chanh

Steamed Red Snapper fish in spicy garlic and lime sauce
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch