PLA THAP THIM NEUNG PUAY

PLA THAP THIM NEUNG PUAY

PLA THAP THIM NEUNG PUAY

*Cá diêu hồng hấp xí muội

Steamed Red Snapper fish with plum sauce
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch