PLA THAP THIM NEUNG SI-IEW

PLA THAP THIM NEUNG SI-IEW

PLA THAP THIM NEUNG SI-IEW

Cá diêu hồng hấp tàu xì

Steamed Red Snapper fish in soybean sauce and Chinese sauce
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch