PLA THAPTHIM CHAE NAM PLA THOD

PLA THAPTHIM CHAE NAM PLA THOD

PLA THAPTHIM CHAE NAM PLA THOD

*Cá diêu hồng chiên sốt nước mắm

Deep fried sweet and salty Snapper fish
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch