PO PIA THOD

PO PIA THOD

PO PIA THOD

Chả Giò Thái

Thai deep fried spring rolls served with sweet plum sauce

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch