CANH CHUA CÁ CHẼM CHUA CAY

CANH CHUA CÁ CHẼM CHUA CAY

CANH CHUA CÁ CHẼM CHUA CAY

**Canh cá chẽm chua cay**

Thai style hot & sour soup with seabass (white snaper) fish
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch