CHA KHIEW - TRÀ SỮA XANH

CHA KHIEW  - TRÀ SỮA XANH

CHA KHIEW - TRÀ SỮA XANH

Trà xanh sữa đá Thái lan

Thai green milk tea
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Đặt lịch